Toczenie

Jest to jedna z podstawowych i najczęściej stosowanych metod obróbki skrawaniem. Służy do produkcji elementów o kształcie cylindrycznym (zaokrąglonych), o różnych rozmiarach. Części produkowane przy użyciu tokarek często tworzą komponenty wykorzystywane przy budowie maszyn, urządzeń, mebli czy lamp.

Proces toczenia rozpoczyna się od umieszczenia przedmiotu obrabianego we wrzecionie tokarki. Następnie przy użyciu napędu elementowi toczonemu nadaje się ruch obrotowy (wokół własnej osi), a narzędzie skrawające porusza się ruchem po prostej lub po krzywej płaskiej, zdejmując małe części materiału, zwanymi wiórami, z obrabianego przedmiotu. Efektem końcowym wielu operacji następujących po sobie jest uzyskanie zaplanowanego wcześniej kształtu.

Toczenie CNC / konwencjonalne

Elementy mogą być toczone zarówno na tokarkach konwencjonalnych (ręcznych), tokarkach sterowanych numerycznie (ang. CNC – Computerized Numerical Control) oraz automatach krzywkowych. Różnica pomiędzy wymienionymi obrabiarkami wynika przede wszystkim ze sposobu sterowania.

W toczeniu konwencjonalnym operator zadaje ruch narzędzia przy użyciu korby, w toczeniu przy użyciu tokarek sterowanych numerycznie ruch narzędzia zadawany jest przez komputer sterujący napędami umieszczonymi na osiach, a w przypadku automatów krzywkowych ruch odbywa się przy użyciu silników umieszczonych na osiach, które sterowane są krzywką.

metalwork industry. multi cutting tool cnc machine pefroming technology counterboring and drilling metal detail on lathe at factory. Toned

Zapytaj o wycenę​

Skorzystaj z naszej fachowej wiedzy i wyślij zapytanie o ofertę. W treści zapytania opisz swój projekt oraz oczekiwany termin wykonania w przypadku pilnych zamówień.

Odmiany toczenia

Do podstawowych odmian toczenia możemy wyróżnić takie operacje jak:

– toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych. Jest to najbardziej typowy i najczęściej stosowany rodzaj obróbki tokarskiej. Toczenie to odbywa się na dwa sposoby:

  • przy posuwie wzdłużnym – kierunek posuwu jest równoległy do osi obrotu przedmiotu (obrabiana jest główna powierzchnia),
  • przy posuwie poprzecznym – kierunek posuwu jest prostopadły do osi obrotu przedmiotu (obrabiana jest powierzchnia czołowa),

– wiercenie otworów – wykonywane przy użyciu wiertła umieszczonego w gnieździe tulei konia lub w gnieździe głowicy tokarki,

– toczenie wewnętrzne (wytaczanie, roztaczanie) – polega na powiększaniu średnicy poprzednio wywierconego otworu, przy użyciu narzędzia zwanego wytaczakiem, w celu uzyskania dokładnego wymiaru, kształtu oraz powierzchni otworu.

Poza wymienionymi powyżej rodzajami toczenia możemy wyróżnić – przecinanie lub toczenie rowków zewnętrznych toczenie rowków wewnętrznych, toczenie powierzchni stożka, toczenie powierzchni stożka na zewnątrz, toczenie powierzchni stożka wewnętrznego, toczenie wgłębne nożem kształtowym, toczenie kształtowe zewnętrzne, toczenie kształtowe wewnętrzne, gwintowanie zewnętrzne, gwintowanie wewnętrzne